Cruinniú na nÓg

 

A Day of Youthful Creativity

Ireland is the first, and only, country in the world to have a national day of free creativity for children and young people under 18.

Cruinniú na nÓg is a flagship initiative of the Creative Ireland Programme’s Creative Youth plan to enable the creative potential of children and young people. The inaugural Cruinniú na nÓg took place on 23rd June 2018 with over 500 events taking place in cities, towns and villages across the country.

In partnership with the 31 Local Authorities and supported by RTÉ, thousands of parents, families and young people took part in a wide range of fun, free, creative activities; from graffiti art workshops to stop-motion animation, robot-making to shield-making workshops!

https://cruinniu.creativeireland.gov.ie/

 

Lá Cruthaitheachta na hóige

Is í Éire an chéad agus an t-aon tír ar domhan a mbíonn lá iomlán aici go náisiúnta atá tiomanta do shaorchruthaitheacht leanaí agus daoine óga faoi 18 mbliana d’aois. 

Is tionscnamh suaitheanta de chuid Phlean Óige Ildánaí an chláir Éire Ildánach é Cruinniú na nÓg chun scaoileadh le cumas cruthaitheach leanaí agus daoine óga. Reáchtáladh an chéad Chruinniú na nÓg ar an 23 Meitheamh 2018 agus cuireadh níos mó ná 500 imeacht ar siúl i gcathracha, i mbailte agus i sráidbhailte ar fud na tíre.

I gcomhar le 31 Údarás Áitiúil agus le tacaíocht ó RTÉ, ghlac na mílte tuismitheoir, teaghlach, agus duine óga páirt i raon leathan gníomhaíochtaí cruthaitheachta spraíúla, saor in aisce, ceardlanna graifítí, beochan gan stad, ceardlanna déanamh róbat agus ceardlanna déanamh scéithe ina measc!

https://cruinniu.creativeireland.gov.ie/ 

 

© Sligo County Council Arts Department, City Hall, Quay Street, Sligo, Co. Sligo, Ireland tel: +353 (0) 71 911 4465 arts@sligococo.ie